Επιλογή οικιακού εξοπλισμού συγκόλλησης 230V

Επιλογή οικιακού εξοπλισμού συγκόλλησης 230V

Ο ιδανικός συγκολλητής για οικιακή χρήση

Οι μηχανές συγκόλλησης MMA με μετατροπέα αντικαθιστούν με επιτυχία τις παλαιότερης γενιάς μηχανές συγκόλλησης με μετασχηματιστή και τις περιστροφικές μηχανές συγκόλλησης. Λόγω της μεθόδου παροχής ρεύματος (συνήθως τριφασική παροχή ρεύματος), του μεγέθους και του βάρους των παλαιότερων τύπων συγκολλητών μετασχηματιστών και περιστροφικών συγκολλητών, η χρήση αυτών των συγκολλητών στο σπίτι ήταν δυσχερής και συχνά αδύνατη λόγω της έλλειψης της προαναφερθείσας τριφασικής παροχής ρεύματος. Η τεχνολογία των μηχανών συγκόλλησης με μετατροπέα συνέβαλε στην οικιακή χρήση ελαφρών και ιδιαίτερα ενεργειακά αποδοτικών συσκευών συγκόλλησης. Το μικρό βάρος και η μονοφασική τροφοδοσία ρεύματος των μηχανών συγκόλλησης inverter επιτρέπουν τη χρήση μιας τέτοιας μηχανής σε οποιοδήποτε νοικοκυριό.

Μηχανές λέιζερ MMA – Paton

Διευρυμένη εγγύηση για τις μηχανές συγκόλλησης Paton

Το τμήμα εξοπλισμού συγκόλλησης του Ινστιτούτου Συγκόλλησης E.O. Paton έχει αναπτύξει μια ειδική σειρά συσκευών συγκόλλησης για οικιακά εργαστήρια – τη σειρά “Economy” με ονομαστικά ρεύματα 160, 200 και 250 A στα 230 V. Η σειρά “Economy” έχει σχεδιαστεί για χειροκίνητη συγκόλληση τόξου με επικαλυμμένα ηλεκτρόδια (MMA). Η ποιότητα των εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται (μετασχηματιστές επίπεδης ράβδου χαλκού, υψηλής ποιότητας τρανζίστορ Infineon IGBT) επέτρεψε στην PATON να προσφέρει στους πελάτες της εγγύηση 5 ετών. Η PATON είναι ο μοναδικός κατασκευαστής εξοπλισμού συγκόλλησης στην αγορά που προσφέρει περίοδο εγγύησης 5 ετών.

Μηχανές συγκόλλησης PATON και τα χαρακτηριστικά τους

Ο εξοπλισμός PATON είναι ένας από τους λίγους στην αγορά που ρυθμίζει την τάση τροφοδοσίας – αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν οι συσκευές αυτές τροφοδοτούνται από γεννήτριες και ασταθείς πηγές ενέργειας. Αξίζει επίσης να σημειωθούν οι πραγματικές τιμές του ρυθμισμένου ρεύματος συγκόλλησης, δηλαδή το ονομαστικό ρεύμα 160 A φτάνει τα 160 A στη μέγιστη ρύθμιση της ρύθμισης ρεύματος, όπως συμβαίνει με τις σειρές 200 A και 250 A. Πολλές συσκευές συγκόλλησης MMA χαμηλού κόστους που κυκλοφορούν στην αγορά φτάνουν συνήθως στο 70% του ονομαστικού ρεύματος κατά τη ρύθμιση του μέγιστου ρεύματος ρύθμισης ρεύματος. Αξίζει επίσης να δοθεί προσοχή στον κύκλο λειτουργίας αυτών των συσκευών. Ο κύκλος λειτουργίας είναι ο χρόνος που η μηχανή μπορεί να λειτουργήσει σε ένα συγκεκριμένο εύρος ρεύματος σε σχέση με τον 10λεπτο κύκλο λειτουργίας της μηχανής συγκόλλησης. Ο κύκλος λειτουργίας των αντιστροφέων συγκόλλησης PATON Economy είναι 40%, δηλαδή περίπου 4 λεπτά εργασίας στο μέγιστο ρεύμα συγκόλλησης σε έναν 10λεπτο κύκλο συγκόλλησης. Τυπικές τιμές για τους ανταγωνιστές είναι 3 λεπτά (30%) ή 2 λεπτά (20%) για τον 10λεπτο κύκλο λειτουργίας. Οι μονάδες μπορούν να λειτουργούν σε εύρος θερμοκρασιών -25oC +45oC.

Οι μετατροπείς PATON δοκιμάζονται υπό φορτίο υπό αντίξοες συνθήκες, π.χ. πτώση τάσης, μεταβολή της θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα (εξαρτήματα επικαλυμμένα με υψηλής ποιότητας μονωτική βαφή) και οι κύριοι μετασχηματιστές, οι οποίοι έχουν ονομαστική ισχύ διπλάσια από την ονομαστική ισχύ του ηλεκτροσυγκολλητή, προστατεύονται. Η σειρά “Economy” έχει αναπτυχθεί από το τμήμα σχεδιασμού του Ινστιτούτου Ηλεκτροσυγκολλήσεων E.O. Paton.

Οι μετατροπείς της σειράς Economy συμμορφώνονται με τα πρότυπα EMC. Στα πλεονεκτήματά τους συγκαταλέγονται το βάρος τους (περίπου 4,5 kg), η ενεργειακή απόδοση έως και 90%, ο κύκλος λειτουργίας 40% στο μέγιστο ρεύμα συγκόλλησης, το εύρος θερμοκρασιών -25oC +45oC, η περίοδος εγγύησης 5 ετών χάρη στη χρήση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων υψηλής ποιότητας, ο πολύ καλός διαχωρισμός των ηλεκτρονικών από το περιβάλλον (μονωτικά βερνίκια υψηλής ποιότητας) και η πολύ καλή απαγωγή θερμότητας των εξαρτημάτων ισχύος (χρήση μεγάλων πτερυγίων ψύξης που ψύχονται βέλτιστα από νερό που ρέει από τον αέρα). Αυτές οι παράμετροι καθορίζουν την ποιότητα και την αξιοπιστία των προϊόντων PATON. Η σειρά “Economy” εγγυάται αξιοπιστία για χρήση σε οικιακά εργαστήρια και μικρές επιχειρήσεις.